The final Wales Lottery draw took place on 23rd March 2018, this website is now for informational purposes only.

Loteri Cymru

Lansiwyd Loteri Cymru ym mis Ebrill 2017 gyda’r nod o gynnig jacpot o £25,000 bob dydd Gwener yn ogystal a chodi miliynau o bunnau i achosion da ar hyd a lled y wlad.

Canlyniadau diweddaraf y loteri

Dydd Gwener 23rd Mawrth

  • 9
  • 21
  • 25
  • 28
  • 34
Gweld canlyniadau diweddaraf y loteri

Tynnu Rhifau Loteri Cymru

Gallwch weld rhifay Loteri Cymru yn cael eu tynnu yn fyw ar S4C am 8pm ar dyddiau Gwener, ac yn ogystal â’r gwobrau wythnosol, mae raffl loto+ misol yn gwarantu y bydd deg o bobl sydd wedi prynu tocynnau yn ystod y mis blaenorol yn ennill £1,000 bob un.


Jackpot.com

Loteri Gymdeithasol

Mae Loteri Cymru yn loteri gymdeithasol ac i ddechrau bydd yn rhoi grantiau o hyd at £10,000 i elusennau yng Nghymru, all wneud cais drwy’r corff elusennol Hanford Cymru. Bydd y grantiau yma yn codi i £75,000 a mwy yn y dyfodol, a’r bwriad yw darparu gwerth £5 miliwn o roddion yn ystod y pum mlynedd cyntaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y dudalen Achosion Da.